#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از برگزاری جلسه فوری و اورژانسی مقابله با ویروس جهش یافته کرونا فردا در استان خبر داد.
🔸دکتر دهقانی:
در این جلسه درخصوص سخت گیری های بیشتر برای تجمعات و تردیدها تصمیم گیری می شود

ویروس جهش یافته انگلیسی ما را با مشکل مواجه خواهد کرد.
🔸دکتر دهقانی افزود:آزمایشگاه ویروس شناسی استان جزو آزمایشگاه های صلاحیت دار برای انجام تست کرونای انگلیسی است و دو مورد کرونای انگلیسی گزارش شده قطعی است.
🔸وی گفت: یکی از مبتلایان به این ویروس در باشگاه ورزشی فاقد تهویه مناسب مبتلا شده است.
🔸دکتر دهقانی افزود: قدرت سرایت بالا و پیشرفت سریع علایم از ویژگی های ویروس کرونای انگلیسی است