مسوول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی گفت: ۹۹۰ ناظر انتخاباتی در ۳ حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف پای کار صیانت، امانیت داری و حفاظت از رای مردم که حق الناس به حساب می آید هستند.

 حجت الاسلام یعقوبی، مسوول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی امروز در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از حضور مردم استان در مرحله اول انتخابات اظهارداشت: حضور پرشور مردم در مرحله اول انتخابات برگ زرین دیگری بر افتخارات خراسان جنوبی افزود.به گفته وی مرحله دوم انتخابات مصداق این ضرب المثل است که کسی کار را کرد که تمام کرد.وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که امروز بعد از انداختن رای خویش به صندوق گفتند مردم کار نیمه تمام را تمام کنند تصریح کرد: در تنها حوزه انتخابیه خراسان جنوبی نیز که به مرحله دوم راه یافته است از مردم ۳ حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف می خواهیم با آمدن به پای صندوق های رای تمام کنند.مسوول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: کار انتخابات در س حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف با جدیت و در کمال امانت و بر مدار قانون و اخلاق در حال انجام است.حجت الاسلام یعقوبی ادامه داد: ۹۹۰ ناظر انتخاباتی از نیروی مردمی خراسان جنوبی پای کار امانت داری، صیانت و حفاظت از حق الناس مردم در این ۳ حوزه انتخابیه هستند.وی با اشاره به پیش بینی ۲۷۸ شعبه اخذ رای در ۳ شهرستان بیرجند، درمیان و خوسف اظهارداشت: تاکنون مشارکت در این ۳ حوزه خیلی خوب بوده است.وی از مردم خواست کار رای دادن را به ساعات پایانی موکول نکنند چرا که شاید خیلی ساعات رای گیری تمدید نشود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور