🔸مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: ۸ قطعه کبک از ۳ شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده باقران بیرجند کشف و رهاسازی شد .

🔸اکبری افزود: همچنین یک قطعه هوبره که در یکی از روستاهای شهرستان خوسف قادر به پرواز نبود از سوی یکی از همیاران افتخاری محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست خوسف تحویل داده شد که محیط بانان پس از تیمار این گونه در معرض انقراض، آن را در دامان طبیعت رهاسازی کردند