#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸تعداد مبتلایان روزانه ی کرونا در خراسان جنوبی، در مقایسه با هفته آخر اسفند ۹۹، ۸ برابر شده است.
🔸دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: در هفته آخر اسفند ۹۹ ، متوسط تعداد مبتلایان روزانه ی کرونا در خراسان جنوبی ۲۰ نفر در روز بود که این آمار اکنون به ۱۶۱ نفر در روز افزایش یافته است.
🔸شریف زاده افزود: همچنین میانگین تعداد بستری های کرونا در استان در مقایسه با هفته آخر اسفند، از ۲۶ به ۷۵ نفر در روز افزایش یافته است که افزایش ۱۸۸ درصدی را نشان می دهد.
🔸وی گفت: متوسط تعداد کل بیماران بستری دارای عفونت های تنفسی نیز در خراسان جنوبی با افزایش ۵۲ درصدی از ۱۱۹ بیمار در هفته آخر اسفند به ۱۸۱ بیمار هم اکنون رسیده است.
🔸هم اکنون از ۱۱ شهرستان خراسان جنوبی، ۱۰ شهرستان در وضعیت زرد و شهرستان بیرجند در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارد.