طی جلساتی در تاریخ های ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت مصوبات سفر استاندار خراسان جنوبی به شهرستان های سربیشه،بیرجند،خوسف،فردوس،زیرکوه،سرایان وقائنات به ریاست معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری وباحضورمدیرکل دفتر امور شهری وشوراهای استانداری،مدیرکل ومعاونین اداره کل راه وشهرسازی استان و کارشناسان بررسی شد.

♦️وحید داعی مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی دراینخصوص توضیح داد:دراین جلسات که فرمانداران شهرستانهای استان نیز بصورت ویدیو کنفرانس ارتباط داشتند ۶۸ مصوبه مربوط به اداره کل راه وشهرسازی خراسان جنوبی درشهرستانهای مذکور بررسی شد.

♦️مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی افزود:پس از بررسی های لازم و کار کارشناسی اعلام شد تعداد ۲۸ مصوبه از مجموع ۶۸ مصوبه بصورت ۱۰۰ درصد اجرایی گردیده وپیگیری می کنیم الباقی مصوبات نیزدر کوتاه ترین زمان ممکن به اتمام برسد.