مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۲ تعاونی جدید در استان تشکیل شده و در این راستا برای یک هزار و ۲۳۳ نفر فرصت شغلی در بخش های مسکن، کشاورزی، مشاغل خانگی و روستا تعاون، صنعتی و حمل و نقل به وجود آمده است.

غلامرضا اشرفی-مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی  اظهار داشت: تعاونی ها نقش مهمی را می توانند در بهبود و توسعه اقتصادی ایفا کنند.

 

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۲ تعاونی جدید در خراسان جنوبی تشکیل شده است، افزود: در این راستا برای یک هزار و ۲۳۳ نفر فرصت شغلی در بخش های مسکن، کشاورزی، مشاغل خانگی و روستا تعاون، صنعتی و حمل و نقل به وجود آمده است.

 

اشرفی در ادامه بیان کرد: از میان تعاونی های جدید امسال چهار تعاونی در بیرجند، ۶ تعاونی در طبس، سه تعاونی بشرویه، ۲ تعاونی خوسف، چهار تعاونی زیرکوه، سه تعاونی در سرایان، یک تعاونی در سربیشه، چهار تعاونی فردوس، چهار تعاونی قاین و یک تعاونی در نهبندان تشکیل شده است.

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: تعداد تعاونی های تشکیل شده در استان از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.

 

وی با بیان اینکه در مجموع یک هزار و ۷۰ تعاونی در استان وجود دارد، گفت: در این تعاونی ها هزار و ۱۲۹ نفر اشتغال دارند و بیشترین تعداد تعاونی ها در بیرجند با ۲۱۹ تعاونی فعالیت می کنند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور