#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی :
🔰 ۲۴ تیم هلال در محل حادثه حضور پیدا کردند

رضایی با اشاره به اینکه وسعت شهرستان طبس زیاد است گفت : نیاز است نسخه جدید برای شهرستان طبس پیچیده شود .

درحال حاضر ۴ پایگاه داریم که نیاز است افزایش یابد.