مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از قابلیت بهره برداری از ۲۲ پروژه شرکت آب و فاضلاب استان با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۶۸۷ میلیارد ریال همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر خبر داد.

🔹مهندس مهدی دوستی اظهار کرد: مهمترین پروژه افتتاحی در دهه فجر امسال مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی جنوب شهر بیرجند است که با اعتباری قریب به ۳۵ میلیارد تومان آماده بهره برداری است همچنین پروژه آبرسانی به شهر بیرجند با حفر تجهیز ۲ حلقه چاه و آبرسانی به روستاهای نوغابچیک و بویک و ورقنه و شروع پروژه آبرسانی مسکن محرومین شکرآب و چهکند و حسین آباد سادات نیز در برنامه افتتاحیه قرار دارد.

🔹وی افزود: در شهرستان درمیان نیز شاهد افتتاح پروژه های اصلاح شبکه و نوسازی انشعابات روستای آواز ، آبرسانی به روستای فخرود خواهیم بود همچنین پروژه پایدارسازی تامین آب روستای دوست آباد سرایان و سه روستا از مجتمع ارسک بشرویه و اصلاح شبکه و نوسازی انشعابات روستای ماهیرود سربیشه نیز در دهه فجر به بهره برداری می رسد .

🔹مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از بهره برداری از چهار پروژه در شهر طبس همزمان با دهه فجر خبر داد و گفت: آبرسانی به روستاهای اقماری دیهوک، آبرسانی به شهر طبس با حفر و تجهیز ۸ حلقه چاه ، توسعه شبکه آب در دو سایت ۵۰ و ۷۹ هکتاری مسکن ملی طبس از جمله این پروژه هاست.

🔹مهندس دوستی به افتتاح مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی شهر باغستان فردوس اشاره کرد و گفت: همچنین آبرسانی به روستای گستج از مجتمع فتح آباد فردوس و توسعه شبکه آب مسکن ملی فردوس و اسلامیه نیز در دهه فجر انجام خواهد شد.
🔹وی با بیان اینکه در دهه فجر آبرسانی به روستای رجنگ و طرح اضطراری مجتمع کلی بزن آباد دو پروژه شرکت در شهر قاینات است، ادامه داد: آبرسانی به روستاهای استند و سه روستا از مجتمع طارق و آبرسانی به مجتمع طبسین نیز سهم شهر نهبندان از پروژه های دهه فجر می باشد.

🔹لازم به ذکر است، در دهه فجر شاهد کلنگ زنی پروژه فاضلاب خوسف و ۲۱ پروژه دیگر در سطح استان نیز خواهیم بود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور