رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در سال گذشته از مجموع اعتبارات تملک و تسهیلات پرداختی ۱۱۵۰ شغل دائم و ۸۹۰۰ نفر تثبیت شغل ایجاد شده است.

غلامرضا قوسی، از اجرای ۴۶۲ پروژه سیستم‌های آبیاری نوین با اعتبار ۵۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در استان طی سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: اعتبارات تملک دارایی و اعتبارات بانکی دو نوع اعتبار برای حمایت‌های مالی از بهره‌برداران بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه اعتبار مصوب سازمان جهاد کشاورزی در سال گذشته در حوزه اعتبارات تملک دارایی ۱۶۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۷ حدود ۴۶ درصد رشد داشته است، افزود: اعتبارات تخصیصی سال گذشته نسبت به سال ۹۷ حدود ۷۰ درصد نیز رشد داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بیشترین درصد رشد اعتبارات مربوط به پروژه‌های سیستم‌های نوین آبیاری، مرمت و بازسازی قنوات و تکمیل مجتمع‌های دامداری و گلخانه‌ای بوده است، گفت: سیستم‌های نوین آبیاری در سال گذشته تعداد ۴۶۲ پروژه با مبلغ ۵۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و سه هزار نفر اشتغال موقت و یک هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال ثابت بوده است.

وی با بیان اینکه ۲۵۶ پروژه مرمت و بازسازی قنوات را نیز در سال گذشته داشته‌ایم، بیان کرد: در این حوزه یک ۱۲۲۷ نفر اشتغال موقت و ۱۱۰۰ نفر اشتغال ثابت داشته‌ایم.

قوسی با اشاره به اینکه ۱۸ پروژه مجتمع‌های تولیدی با اعتبار سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز در سال گذشته احداث و تکمیل شده است، اظهار کرد: در این حوزه ۹۰ نفر اشتغال موقت و ۲۰۰ نفر اشتغال ثابت داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه مجموع پروژه‌های آب و خاک ۸۴۳ پروژه به مبلغ ۱۰۹ میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: ۲۱۸ میلیارد تومان تسهیلات برای ۲۵۰۰ طرح نیز پرداخت شده و بیشترین پرداخت‌ها برای طرح‌های توسعه گلخانه‌ای بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برای احداث مجتمع باید ابتدا بستر و زیرساخت‌ها فراهم شود، خاطرنشان کرد: ۹۲۸ هکتار امکان‌سنجی در سطح شهرستان‌ها انجام شده که برای ۷۲۴ هکتار مجوز تخصیص صادر شده است.