🔹باسمه تعالی
نامگذاری ۲۵ تیر ماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان «روز بهزیستی و تأمین اجتماعی»، بیانگر اهمیت جایگاه این دو نهاد حمایتی است که به منظور تحقق عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و ارتقاء شاخص های رفاه اجتماعی پدید آمدند و از ارکان مهم توسعه و پیشرفت جامعه به شمار می روند.
🔹تأکید اسلام به عنوان منادی عدالت اجتماعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر توسعه حمایت های اجتماعی و کاهش فقر به منظور افزایش سطح رفاه شهروندان و گسترش فرصت های اشتغال و توانمندسازی منابع انسانی، بیانگر این مهم است که تأمین اجتماعی با بیش از یک قرن سابقه در کلیه کشورها از منظر اقتصادی و اجتماعی از اهمیتی روزافزون برخوردار بوده و به رکن اساسی در اقتصاد و اجتماع تبدیل شده است.
🔹اینجانب ضمن پاسداشت خدمات و تلاش های خدمتگزاران عرصه مقدس بهزیستی و تأمین اجتماعی، فرا رسیدن ۲۵ تیرماه «روز بهزیستی و تأمین اجتماعی» را به تمامی مسئولان و کارکنان خدوم و زحمتکش بهزیستی و تأمین اجتماعی استان خراسان جنوبی به ویژه مددکاران فداکار، مددجویان، مستمری بگیران و جامعه گران قدرِ تحت پوشش این دو سازمان، تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت روزافزون همگان را در راستای آرمان های والای امام خمینی(ره) و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسألت می نمایم.
🔹محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی