🔹دادگر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی گفت: مردم می توانند افرادی را که رمز ارزهای غیرمجاز نصب کرده اند را شناسایی و اطلاع رسانی کنند تا پاداش ۲۰ میلیون تومانی دریافت کنند.

🔹از ابتدای امسال هم ۳۴۰ دستگاه رمز ارز ضبط شده است..