🔹کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده ۵)، طرح آماده سازی سایت ۲۷ هکتاری اراضی دولتی بیرجند را تأیید نمود.
کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده ۵) به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و با حضور کلیه اعضا برگزار شد.
مهمترین دستور کار این جلسه، بررسی و واکاوی طرح تفکیکی اراضی تخصیص یافته به طرح اقدام ملی در شهر بیرجند بود که مورد تأیید اعضا واقع شد.
🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، ضمن اشاره به اقدامات استان در راستای تأمین زمین مورد نیاز برای تحقق این برنامه گفت: در اجرای طرح اقدام ملی، خراسان جنوبی جزو معدود استان هایی بود که زمین مورد نیاز را تأمین نمود.
🔹میرجعفریان تصریح نمود: با توجه به حجم متقاضیان واجد شرایط و افرادی که در سایت اقدام ملی ثبت نام نموده بودند، و بنا به دستور وزیر، ظرفیت تأمین زمین به ۵ برابر افزایش یافت.
🔹وی ادامه داد: موضوع تأمین زمین مورد نیاز در همه شهرهای استان در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی قرار گرفت.
🔹به گفته وی؛ اداره کل راه و شهرسازی برای انجام این کار، در شهرهایی که امکان تأمین زمین وجود نداشت، محدوده هایی به برخی شهرها اضافه کرد.
🔹معاون استاندار گفت: در همین راستا بعد از اعمال تغییر کاربری های لازم در کمیسیون ماده ۵، به میزان ۲۷ هکتار در محدوده سایت اداری شهر بیرجند به این موضوع اختصاص یافت.
🔹میرجعفریان تأکید کرد: این محدوده برای احداث ۲ هزار و ۵۶۰ واحد قطعه بندی می شود.
🔹شایان ذکر است : تأمین مسکن مورد نیاز از طریق طرح اقدام ملی، یکی از راهکارهای پیش بینی شده برای رفع نیاز مسکن در استان است.