🔹مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان از طریق شماره تلفن ۱۱۱ در سامانه سامد استان پاسخگوی مردم شریف استان خواهد بود.
🔹زمان : دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹
ساعت ۹:۳۰ الی : ۱۱ صبح