🔹جلسه « شورای فرهنگی استانداری خراسان جنوبی» به ریاست حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری برگزار شد.
در این نشست که با دستور کار «چهلمین سالگرد دفاع مقدس» و «تدوین دانشنامه دفاع مقدس» برگزار شد، مصوب گردید تا با تکیه بر تاریخ شفاهی و رویکرد پژوهشی، برای هر شهرستان یک کتاب تحت عنوان نقش شهرستان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تدوین شود.
🔹همچنین مقرر شد، در ایام دفاع مقدس یک دوره آموزشی در حوزه دفاع مقدس برای کارکنان برگزار شده و در راستای گرامیداشت این ایام، ضمن دعوت از راویان برای بیان خاطرات، از یادگاران هشت سال دفاع مقدس در استانداری و فرمانداری ها تقدیر به عمل آید.