🔹مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: ۹۵ درصد کودکان ۳ تا ۶ سال استان سال گذشته تحت پوشش برنامه غربالگری بینایی و پیشگیری از تنبلی چشم قرار گرفتند.

🔹 عرب‌نژاد با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای ۱۳ دستگاه غربالگری پلازاپتیکس مجهز و پیشرفته جهت اجرای برنامه غربالگری بینایی است اظهار داشت: خانواده‌ها می‌توانند با هماهنگی برای غربال بینایی کودکشان به پایگاه‌ها و ادارات بهزیستی شهرستان‌ها مراجعه کنند.