🔹اولین پروژه افتتاحی امروز با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، فرماندار، امام جمعه، مسئولین شهرستان درمیان و مردم روستای شیرگ به بهره برداری رسید آبرسانی به روستای شیرگ ججگ با اعتبار ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و اجرای مخزن ۲۰ متر مکعبی به همراه لوله گذاری، حفر و تجهیز یک حلقه چاه، احداث یک باب ایستگاه پمپاژ آب و ۵ کیلومتر خط انتقال به روستا بود.
شایان ذکر است پروژه آبرسانی روستای شیرگ ججگ از مصوبات سفر استاندار خراسان جنوبی به شهرستان درمیان بود که در بازه زمانی شش ماهه با همراهی و همکاری دستگاه های مختلف سطح استان و شهرستان به بهره برداری رسید و مطالبه دیرینه مردم روستا تحقق یافت قبلاً روستای شیرگ با تعداد ۱۲۰ تانکر آبرسانی سیار ماهانه پوشش داده می شد.