🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: در فرهنگ ایرانی و اسلامی، به کودکان به عنوان آغازگران ساخت و ساز بشری توجه ویژه ای شده است.
🔹 ملانوری با بیان این مطلب در سی اُمین کنفرانس تخصصی و نوزدهمین مدرسه فصلی حقوق کودک استان که با حضور معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برگزار شد، خاطرنشان کرد:کودک موجودی است که زندگی خویش را در دامن پرمهر و عاطفه والدین آغاز می کند و از شخصیتی بسیار لطیف و ظریف برخوردار است.
🔹به گفته وی؛اولین شخصیت اجتماعی انسان در دوران کودکی شکل گرفته و به جامعه عرضه می شود.
🔹وی کودکان را به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه معرفی کرد و گفت: ظرافت و لطافت شرایط خاص دوران کودکی باعث می شود،این قشر به عنوان آسیب پذیر ترین گروه جامعه معرفی شوند، لذا از عوامل مختلف تأثیر می پذیرند و بر اثر ناملایمت ها و گرفتاری هایی نظیر اعتیاد، طلاق، جنگ ها و… حقوق کودکان نقض می گردد.
🔹استاندار تأکید کرد:آنچه از رفتار انسان ها در جامعه دیده می شود، بازتابی از دوران کودکی آنهاست.
🔹ملانوری با بیان این که ریشه بسیاری از مشکلات بشری را باید در دوران کودکی جست، اظهار داشت: بسیاری از چالش های جامعه بشری، مربوط به اشکالات و نواقصی است که بر تعلیم و تربیت در دوران کودکی انسان هاست.
🔹وی افزود: همه کودکان مثل بزرگترها از حقوقی مثل تغذیه، آموزش، بهداشت، سلامت تفریح و بازی مناسب باید برخوردار باشند.
🔹استاندار داشتن حرمت، کرامت و عزت انسان ها را از اهداف شکل گیری انقلاب اسلامی و از آرمان های حضرت امام(ره) عنوان کرد و تصریح نمود: در همین راستا ما نیز در حوزه اجرا علاقمندیم که جامعه به سمت توسعه پایدار و همه جانبه حرکت کند تا مردم، زندگی آرمانی و الهی را در کمال رفاه تجربه نمایند، لذا به همین دلیل است که ما بیشتر از جوامع دیگر به موضوع تعلیم و تربیت جامعه که اساس آن دوران کودکی است، توجه داریم.
🔹ملانوری ادامه داد: آن چیزی که در جامعه اتفاق می افتد، محصول کار جمعی اجتماع است لذا باید تعلیم و تربیت به شکلی انجام شود که باعث خودباوری، اعتماد به نفس، قدرت ریسک پذیری، و… در کودکان شود تا زمانی که به سن جوانی می رسند با قدرت ریسک پذیری و اعتماد به نفس بالا، جامعه را اداره کنند.