– استاندار خراسان جنوبی روز چهارشنبه از بخش‌های مختلف زندان مرکزی بیرجند بازدید کرد و گفت: زندان باید مکانی برای حرفه‌آموزی زندانیان باشد.

حمید ملانوری در این بازدید گفت: زندانیان باید پس از آزادی با استفاده از این آموزش‌های ارائه شده بتوانند در جامعه حضور فعال داشته باشند.

وی افزود: یکی از مهمترین اهداف در حبس، اصلاح افراد است اما گاهی به دلیل نداشتن شغل و درآمد مناسب، فرد پس از آزادی از زندان، دوباره مرتکب جرم شده و به زندان بر می‌گردد که ما باید راهکارهایی ارائه کنیم که این برگشت مجدد اتفاق نیفتد.

استاندار خراسان جنوبی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تجربه‌آموزی در مجتمع‌های کارگاهی زندان را یکی از این راهکارها برشمرد و گفت: با این آموزش‌ها، فرد توانمندی لازم را کسب کرده و بعد از خروج از زندان، حرفه‌ای برای امرار معاش دارد.

وی با تاکید بر توجه به شرایط زندگی افرادی که به حبس محکوم می‌شوند، خاطرنشان کرد: باید کاری کنیم که خانواده فرد مجرم از این حبس وی، متأثر نشوند و آسیب نبینند.

ملانوری گفت: جذب افراد در محیط‌های کاری مناسب بعد از خروج از زندان، از حجم آسیب‌های وارده بر خانواده می‌کاهد و مانع بروز جرم جدید می‌شود.

وی ضمن مناسب خواندن فضای فیزیکی زندان بیرجند ادامه داد: احداث بناهای مجلل با همه امکانات نباید افتخار ما باشد بلکه آنچه مایه مباهات ماست، ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از ورود افراد به زندان است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: ما باید کاری کنیم که زمینه‌های بروز بزه و ارتکاب به جرم در جامعه کم شود.

وی با مطلوب خواندن دوره‌های آموزشی و فضای فراهم شده برای حضور زندانیان، دستورات لازم برای مساعدت در رفع برخی مشکلات موجود را صادر کرد.

ملانوری در این بازدید از نزدیک با فعالیت‌های مددجویان زندان مرکزی بیرجند آشنا شد.

همچنین فضای فیزیکی، خدمات آموزشی، امکانات رفاهی و تجهیزات موجود در این زندان مورد ارزیابی قرار گرفت.

استاندار خراسان جنوبی و هیات همراه از مجتمع کشاورزی و دامپروری شامل مزرعه پرورش شتر مرغ و مجتمع گلخانه‌ای و کارگاه‌های اشتغال و حرفه‌آموزی زندان مرکزی بیرجند نیز بازدید کردند.