🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: یک تفکر توسعه ای در بخش تولید، می تواند تحول ایجاد کند، بنابراین ما باید تلاش کنیم این تفکر در همه اقشار، شکل بگیرد.
ملانوری با بیان این مطلب در جلسه هم اندیشی مدیرکل امور بانوان و خانواده و مشاورین فرهنگی و ایثارگران استانداری خاطرنشان کرد: جوانان، بانوان، ایثارگران، عشایر، روستاییان و… اقشار و گروه های مختلف مردمی هستند که ظرفیت های بسیار بزرگی برای رسیدن به توسعه به شمار می روند.
🔹وی ادامه داد: ما در قبال این ظرفیت های ارزشمند، دو کار جدی باید انجام دهیم، یکی این که برای خدمت گزاری به آنها برنامه ریزی کنیم و دیگر این که از توانمندی های این اقشار در راستای توسعه استان بهره برداری نماییم.
🔹استاندار متذکر شد: آمارها و اطلاعات موجود نشان می دهد، خراسان جنوبی از غنی ترین استان ها به لحاظ نیروی انسانی مستعد، توانمند، فرهیخته و باکمالات است.
🔹ملانوری تصریح نمود: ما باید با بهره گیری از همین استعدادهای سرشار، در استفاده از منابع خدادادی استان بهره برداری کنیم.
🔹وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه بهره برداری از پتانسیل های استان، خاطرنشان کرد: نتایج حاصله رضایت بخش نیست لذا ما باید پوسته ها را بشکنیم و حرکت جهشی انجام دهیم تا به توفیق برسیم.
🔹استاندار به توانمندی های موجود در هر قشر و گروه جامعه اشاره کرد و گفت: به تناسب نیاز و ظرفیتی که در هر قشری وجود دارد، باید برنامه و تعاریف خاصی داشته باشیم.
🔹ملانوری افزود: باید در راستای محورهای توسعه ای استان، شاخص هایی را متناسب با توان اقشار و استعدادهای استان تعیین کنیم.
🔹وی تصریح نمود: با تعیین این محورها، در اقشار و گروه های مختلف، انگیزه و تحرک ایجاد می کنیم و می توانیم امیدوار باشیم که به میدان می آیند و در رسیدن به توسعه به ما کمک می کنند.
🔹به گفته وی؛ با ایجاد تفکر توسعه ای در اقشار مختلف و در راستای تولید و بهره برداری از ذخایر استان، می توانیم تحول ایجاد کنیم.

🔹شایان ذکر است: نخعی مدیر کل امور بانوان و خانواده، فاضلی مشاور استاندار در امور فرهنگی و زارعی مشاور استاندار در امور ایثارگران در این نشست به تشریح حوزه فعالیتی خود، نیازها و استعدادهای موجود پرداختند.