#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

📆پنجـشــنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۲

🔸آزمایشات سریع(RT)
تعداد نمونه: ۳۹۴
مثبت ۵۶ (۱۴٪)