#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

📆پـنجشـنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴

■آزمایشات سریع(RT):
▪︎ تعداد نمونه ۵۷۲
▪︎مثبت: ۹۲ (۱۶%)