#در_خانه_میمانیم
#شکست_کرونا_مردم_همدلی
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#رعایت_بهداشت_فردی

📆سه شـنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲

 

■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه ۵۲۱
▪️مثبت: ۸۲ (۱۶%)