📆یڪشـنبه ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

 

■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه ۱۸۴
▪️مثبت: ۲۶ (۱۴%)