#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

📆دوشــنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

 

■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه ۶۷۱
▪️مثبت: ۱۴۰ (۲۱%)