#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

📅سه شــنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

🔵آزمایشات ســریع(RT):
▪️ تعداد نمـونه ۲۳۲
▪️مــثبت ۲۵