درخواست فرماندار نهبندان از مدیرعامل آب منطقه ای استان:

🔹 لزوم تسریع در احداث سد بندان

🔹بیکی گفت: عملیات اجرایی پروژه سد بندان طولانی شده است؛ این پروژه از محل مصوبات سفر اخیر وزیر نیرو برای احداث چهار سازه در شهرستان های مرزی خراسان جنوبی مورد توجه قرار گیرد.

«مجید بیکی» امروز  در دیدار با مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی اظهار کرد: شهرستان نهبندان با توجه به خشکسالی های ۲۰ ساله اخیر، کاهش منابع آبی، افزایش برداشت ها و استفاده از آب از طریق روش های نادرست برداشت با مشکلاتی مواجه شده است.

🔹فرماندار نهبندان با بیان اینکه بیشتر اقتصاد شهرستان نهبندان بر پایه بخش کشاورزی و دامپروری است، گفت: ۹۲ درصد آب استحصالی در بخش کشاورزی، شش درصد در بخش آب شرب و دو درصد در بخش صنعت مصرف می شود که هنوز هم دو درصد بخش صنعت محقق نشده است.

🔹بیکی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو بر روش های نوین مصرف آب تاکید دارند، افزود: اقدام این وزارتخانه ها برای نصب کنتور هوشمند اقدام خوبی در راستای استفاده بهینه از منابع آب بوده است که باید به طور دقیق انجام شود.

🔹وی با بیان ۵۵ چاه کشاورزی نهنبدان نیاز به نصب کنترل هوشمند دارند، گفت: اما برای رفع دغدغه مالکین این چاه ها، نیاز است تا جلسات منظم و توجیهی با کشاورزان برگزار شود تا مردم به مزایای کار آشنا و توحیه شوند.
وی با اشاره به پروژه سد بندان، گفت: عملیات اجرایی این پروژه طولانی شده است؛ طبق برآورد سال گذشته این سد برای تکمیل نیازمند ۱۸ میلیارد تومان است، لذا این پروژه باید از محل مصوبات سفر وزیر نیرو برای احداث چهار سازه در شهرستان های مرزی خراسان جنوبی پیگیزی و اقدام گردد.

🔹فرماندار نهبندان تصریح کرد: احداث سد تغذیه مصنوعی در روستای چاهداشتی که مطاعات آن در مرحله تصویب است، ضروری است.

🔹بیکی در این جلسه همچنین در خصوص رفع مشکلات تامین آب برای کارخانه فرآوری گارنت از مدیرعامل آب منطقه استان قول مساعد گرفت.

🔹«احمد قندهاری» مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی هم در این جلسه گفت: شهرستان نهبندن ۱۱۰ میلی متر بارش و ۱۰ میلی متر هم کسری مخزن دارد بنابراین نصب کنتور هوشمند باید هرچه زودتر در دستور کار باشد.

🔹مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی افزود: هر جا که کنتور حجمی نصب شده کیفیت آب در آبخوان به نسبت قابل توجهی بهبود یافته است، نصب کنتور هوشمند الزامی و قانونی است و کسانی که کنتور نصب نکرده اند تخلف و کم کاری کرده اند.