🔹بیکی گفت: شهرستان مرزی، کم برخوردار و با پتانسیل نهبندان برای نگهداشت جمعیت نیازمند تسهیلات کم بهره صندوق کارآفرینی امید است
🔹مجید بیکی امروز (۱۵ شهریور) در دیدار با مدیرکل امور اداری صندوق کارآفرینی امید کشور، اظهار کرد: شهرستان نهبندان دارای دو بخش و دو نقطه شهری، ۵۲ هزار نفر جمعیت دارد، گفت: ۶۰ درصد جمعیت شهرستان در نقاط روستایی و ۴۰ درصد در نقاط شهری ساکن هستند بنابراین بافت روستایی و روستان شینی در نهبندان پر رنگ تر است.
🔹وی با اشاره به وسعت ۲۶ هزار کیلومتر مربعی نهنبدان، گفت: نهبندان، شهرستان دوم استان به لحاظ وسعت و دارای ۱۷ درصد مساحت استان خراسان جنوبی است که ۲۸۷ نقطه روستایی دارد.