هشدار برای ادارات؛

💢دستگاه های اجرایی کوتاهی کنند، دستشان از املاک مازاد کوتاه می شود

چنانچه دستگاه های اجرایی اموال مازادشان را نفروشند، وزارت اقتصاد می تواند به نفع دولت آن ها را به فروش برساند.

🔸جعفری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی:

🔹در خراسان جنوبی ۶۳ ملک مازاد مربوط به هشت دستگاه اجرایی شناسایی شده است.

🔹از این املاک، ۱۱ ملک به فروش رفته، ۱۷ ملک در حال فروش و مزایده است و ۱۷ ملک دیگر نیز برای دریافت مجوز فروش به وزیر اقتصاد ارسال شده است.