همزمان با اولین روز از هفته دولت صورت پذیرفت :
🔹افتتاح دو طرح در روستای عشایری چاه غیاث شهرستان سرایان
بهره‌برداری از طرح هادی روستای عشایری و ساختمان خانه بهداشت روستای چاه غیاث پروژه هایی بود که در نخستین روز از هفته دولت با حضور فرماندار سرایان به بهره برداری رسید.
🔹طرح هادی روستای چاه غیاث با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و پنجاه میلیون ریال شامل زیرسازی آسفالت به متراژ ۱۳۰۰۰ مترمربع ، جابجایی شبکه برق روستا ، جدول تک به متراژ ۱۰۵ متر و اجرای کانیوو به متراژ ۲۷۲۰ متر مربع که بصورت همزمان با سایر پروژه های طرح هادی استان افتتاح شد و ساختمان خانه بهداشت روستای چاه غیاث با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال با زیربنای ۸۵ متر مربع که به بهره برداری رسید و ۵۷۰ نفر از مزایای این طرح برخوردار میشوند.