🔹سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی از تأمین زمین ۱۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در خراسان جنوبی خبر داد.
مهدی جعفری عصر چهارشنبه در دومین جلسه تسریع و تسهیل سرمایه گذاری شرکت توسعه توانکاه سیرجان جهت احداث ۱۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرستان های نهبندان، طبس و خوسف، خاطرنشان کرد: زمین لازم برای احداث نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی در خوسف به مساحت ۷۵ هکتار مشخص شد.
🔹وی با تشکر از همکاری دستگاه ها در زمینه تأمین زمین مورد نیاز این نیروگاه ها، تصریح کرد: زمین مشخص شده برای ایجاد نیروگاه خورشیدی ۵۰ مگاواتی در شهرستان طبس هم مشکلی برای واگذاری ندارد.
🔹به گفته وی؛ در شهرستان نهبندان هم زمین در بهترین موقعیت برای ایجاد نیروگاه خورشیدی ۵۰ مگاواتی مشخص شد.
🔹نماینده شرکت هم با اشاره به بازدید صورت گرفته از زمین ها از همراهی دستگاه های اجرایی در این زمینه تشکر کرد.
🔹شایان ذکر است؛ در مرحله اول ایجاد نیروگاه خورشیدی در خراسان جنوبی، احداث نیروگاه ۴۵ مگاواتی خورشیدی آغاز شد و در مرحله دوم هم قرار است برای احداث ۱۶۰ مگکاواتی نیروگاه خورشیدی در شهرستان های نهبندان، طبس و خوسف اقدام شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور