#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: دستگاه های اجرایی در راستای مهار و کنترل آسیب های اجتماعی از اقدامات جزیره ای پرهیز کنند.
دکتر قناعت با بیان این مطلب در جلسه بررسی آسیب های اجتماعی استان خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاه ها در این زمینه باید همپوشانی داشته باشد.
🔹وی تأکید کرد: اقداماتی که به منظور پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی در دستور کار دستگاه ها قرار می گیرد، نباید نیمه کاره رها شود.
🔹به گفته وی؛ اهتمام و جدیت دستگاه ها در انجام کارها به صورت کامل و صددرصدی، نتیجه بخشی برنامه های استان در راستای مهار آسیب های اجتماعی را بیشتر می کند.
🔹استاندار به ضرورت تدوین یک زنجیره کامل از اقدامات از مرحله پیشگیری تا مهار کامل آسیب های اجتماعی در این راستا تأکید نمود.
🔹قناعت ادامه داد: هر کدام از دستگاه ها براساس تکالیف و وظایفی که به عهده دارند، بخشی از کارها را در این زنجیره به عهده بگیرند و به این ترتیب با هم افزایی و تعامل در زمینه مهار آسیب های اجتماعی اقدامی جدی صورت بگیرد.
🔹وی با ذکر این نکته که همه کارها به منابع ختم نمی شود، متذکر شد: با مدیریت و برنامه ریزی درست می توان از ظرفیت های موجود به بهترین شکل ممکن در زمینه پیشگیری و کنترل آسیب ها بهره برد.