🔹مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی گفت: وضعیت استان در شاخص میزان باروری کل، مطلوب و خوب است.
اتاق رصد وضعیت جمعیت خراسان جنوبی  طی مراسمی با حضور استاندار خراسان جنوبی و جمعی از معاونان و مدیران دستگاه‌ های اجرایی مرتبط مورد بهره برداری قرار گرفت.
🔹فهیمه زنگویی، مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در این مراسم با اشاره به اینکه این اتاق شامل اطلاعات جمعیتی شهرستان ها و حتی دهستان های استان است، گفت: نقشه های جمعیتی ۱۱ شهرستان خراسان جنوبی به تفکیک، با لحاظ شاخصه های مؤثر در رشد جمعیت تا سال ۱۴۰۷ در این اتاق برای استان بارگذاری شده است.
🔹به گفته وی؛ در نمودارهای طراحی شده، وضعیت موجود هر یک شاخصه های مؤثر در رشد جمعیت برای استان نمایش داده شده است.
🔹وی با بیان اینکه وضعیت خراسان جنوبی در شاخص میزان باروری کل، مطلوب و خوب است، گفت: با این وجود در بحث میزان ازدواج و طلاق در شاخص های رشد ۵ ساله در وضعیف مطلوبی قرار نداریم و باید در این زمینه بیشتر کار شود.
🔹مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با بیان اینکه در خصوص میانگین سن ازدواج اول زنان در استان خراسان جنوبی وضعیت خوبی داریم، اظهارداشت: رشد پنج سالانه ازدواج و طلاق در استان خیلی مطلوب نیست.
🔹زنگویی با اشاره به اینکه در برخی شهرستان ها فاصله بین زمان ازدواج و فرزند اول و همچنین فاصله بین فرزند اول با فرزند دوم زیاد است، گفت: خراسان جنوبی در شاخص میزان موالید کلی در کشور رتبه دوم را دارد و وضعیت مثبت است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور