🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: هفته سلامت، فرصت مغتنمی برای قدردانی از زحمات خادمان حوزه سلامت در این ایام همه گیری بیماری کرونا ست.
حمید ملانوری در مراسم بازدید از پایگاه بهداشتی نجفی گل در بیرجند خاطرنشان کرد: کادر بهداشت و درمان و جامعه مدیریت سلامت استان به صورت شبانه روزی، پرتلاش و خستگی ناپذیر از جان خود مایه می گذارند تا این بیماری را ریشه کن کرده و سلامتی را به جامعه برگردانند.
🔹وی هدف از حضور خود در این مرکز را آشنایی با خدمات ارائه شده و تقدیر از کادر زحمتکش این مجموعه به نمایندگی از خانواده سلامت بزرگ استان دانست.
🔹شایان ذکر است: بر اساس تقویم مناسبت ها، یکم تا هفتم اردیبهشت ماه هفته سلامت نامگذاری شده است .