?معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، سرآمد و الگویی کشوری است، گفت: منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی در زمینه زیر ساختی هم ۶ همت سرمایه گذاری داشته است.
اشرفی با بیان این مطلب در حاشیه نمایشگاه معرفی بسته های سرمایه گذاری و صادرات کشور اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی بیرجند جزو مناطق ویژه موفق در کشور به شمار می رود و همواره از سوی ک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، جزو مناطق الگو معرفی می شود.
?به گفته وی؛ منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با وجود اینکه عمر کوتاهی دارد و از سال ۹۳ که شروع به فعالیت کرده توانسته بیش از دو هزار نفر اشتغالزایی ایجاد کند.
?وی با بیان اینکه در زمینه زیر ساختی هم منطقه ویژه اقتصادی ۶ همت سرمایه گذاری داشته، ادامه داد: هدف و رسالت اصلی مناطق ویژه که اشتغالزایی و سرمایه گذاری و پشتیبانی از صادرات است توسط منطقه ویژه اقتصادی بیرجند محقق شده است .
?معاون استاندار با تأکید بر اینکه منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در کشور سرآمد است و حرفی برای گفتن دارد، افزود : منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در حال حاضر طرح توسعه ای در نقطه مرزی دارد که توسط کمیته پژوهشی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه تأیید شده و برای تصویب آن منتظر برگزاری جلسه شورای عالی هستیم.
?اشرفی، تسریع در برگزاری این جلسه را خواستار شد و از پیگیری هایی که در این خصوص انجام گرفته، خبر داد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور