🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: هر چه حضور مردم در انتخابات بیشتر باشد، مجلسی قوی تر و منسجم تر خواهیم داشت.
؛ جواد قناعت  بعد از اینکه رأی خود را به صندوق اخذ رأی انداخت در جمع خبرنگاران گفت: برای ستاد انتخابات استان برگزاری انتخابات در دور اول و دوم تفاوتی ندارد و همه کارها در این دوره هم طبق قانون و دستورالعمل انجام شد.
🔹وی با بیان اینکه حضور پررنگ مردم به انسجام بیشتر مجلس کمک می کند، تصریح کرد: هر چه مجلس شورای اسلامی قوی تر باشد ، قوانین متقنی در آن مصوب خواهد شد و تعامل بیشتری بین سران قوا ایجاد خواهد شد.
🔹 قناعت خاطرنشان کرد: امیدواریم وحدت و انسجامی که در مجلس یازدهم وجود دارد و سبب اتفاقات خوبی در دولت سیزدهم شد در مجلس دوازدهم هم وجود داشته باشد تا در یک فضای تعاملی بین نمایندگان و دولت سیزدهم شاهد ادامه روند فعلی در مجلس سیزدهم باشیم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور