?در دیدار استاندار خراسان جنوبی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت سرمایه گذاری های کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای بهره برداری از ظرفیت های معدنی و کشاورزی استان تأکید شد.
دکتر قناعت در این دیدار ضمن تشکر از اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خراسان جنوبی به تشریح وضعیت موجود استان از حیث اقدامات صورت گرفته در زمینه بهره برداری از ظرفیت های کشاورزی و معدنی پرداخت.
?وی با تأکید بر اینکه برنامه استان، استفاده از توان و پتانسیل شرکت های سرمایه گذاری دارای صلاحیت است، تصریح کرد: در همین راستا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و دیگر هلدینگ های وابسته درخواست می شود نسبت به توسعه سرمایه گذاری های خود در خراسان جنوبی اقدام نمایند.
?به گفته وی؛ توسعه صنایع فرآوری معدنی و کشاورزی می تواند به ایجاد ارزش افزوده در این دو بخش بینجامد.
?استاندار با اشاره به مصوبات سفرهای اول و دوم رئیس جمهور به استان، اظهار داشت: بخشی از مطالبات استان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب متمم سفر عنوان شده و انتظار این است که روند تحقق این مصوبات شتاب گیرد.
?قناعت متذکر شد: توسعه سرمایه گذاری های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حوزه های وابسته به آن، می تواند روند پیشرفت خراسان جنوبی و خروج برخی مناطق کمتر برخوردار از محرومیت را سرعت ببخشد.
?نظر مساعد دکتر مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پیشنهادات ارائه شده، مهمترین نتیجه این دیدار بود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور