🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی از صدور سند مالکیت حدود ۱۴.۵ هکتار از اراضی ملی استان خبر داد.
علیرضا عباس زاده در جلسه بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی برای اجرای قانون حد نگاری خاطرنشان کرد: وضع ما در خصوص اجرای طرح حد نگاری در خراسان جنوبی خوب است و این کار در حدود ۱۴.۵ هکتار از اراضی ملی استان انجام شده است.
🔹به گفته وی؛ از طریق ۲۸ بخشداری استان باید اطلاع رسانی لازم انجام شود تا روستاییان از فرصت موجود برای صدور رایگان اسناد مالکیت استفاده کنند.
وی تصریح کرد: اسناد مالکیت روستایی تا پایان سال جاری به صورت رایگان صادر می شود.
🔹شایان ذکر است؛ در این جلسه مدیران کل ثبت اسناد و املاک، اوقاف و امور خیریه و نمایندگان آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و ورزش و جوانان استان گزارش هایی در خصوص آخرین وضعیت صدور اسناد ملکی املاک خود ارائه کردند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور