🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: بازنشستگان و سالمندان ، نمادهای ارزشمند تجربه و دانایی هستند.
🔹به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ سید محمد رضا طالبی عصر شنبه در شورای ساماندهی سالمندان استان گفت: تکریم بازنشستگان و سالمندان از توصیه های مهم دین اسلام است.
🔹وی با بیان اینکه بازنشستگان و سالمندان آئینه تمام نمای تجربه پیش روی نسل جوانند، افزود: آنها نمادهای ارزشمند تجربه و دانایی هستند و ضرورت دارد از ظرفیت آنها با توجه به تجربه بسیار خوبی که دارند، به نحو احسن استفاده شود.
🔹وی از بازنشستگی به عنوان پایان یک دوره از زندگی و آغاز دوره ای جدید یاد کرد و ادامه داد: حضور خیلی از بازنشستگان در تشکل های مردمی،در اقدامات آنها بسیار مؤثر بوده است.
🔹وی تصریح کرد: از توانمندی های سالمندان در جای خود باید به خوبی بهره مند شویم.
🔹معاون استاندار با اشاره به اقدامات انجام شده با محوریت بهزیستی خراسان جنوبی برای تدوین سند سالمندی استان گفت: این سند دارای شش هدف، ۱۳ راهبرد و ۱۴۶ برنامه استانی است که توسط دستگاه های اصلی و همکار اجرایی خواهد شد.
🔹طالبی خاطرنشان کرد: ارتقاء سطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده سالمندی ، توانمند سازی سالمندان، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و معنوی سالمندان، تقویت حمایت های اجتماعی برای حفظ این سرمایه اجتماعی ، تأمین زیرساخت ها و تأمین منابع پایدار برای حمایت از سالمندان از عمده ترین اهداف این سند است.
🔹به گفته وی؛ در دولت سیزدهم چند اقدام مهم محوری در خصوص سالمندان انجام شده که از جمله آنها می توان به برداشته شدن سقف در خدمات جراحی به بازنشستگان و پوشش همه هزینه بیماران خاص از ابتدای سال جاری اشاره کرد.
شایان ذکر است؛ در پایان این جلسه از سند راهبردی سالمندان استان هم رونمایی شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور