🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی گفت:سازمان های مردم نهاد، تشکل هایی ضابطه مند برای کمک به دستگاه‌های اجرایی می باشند.
سید محمدرضا طالبی با بیان این مطلب در شورای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد استان، خاطرنشان کرد: از آن جایی که دستگاه های اجرایی در زمینه حل برخی مشکلات و آسیب های اجتماعی موجود در جامعه با محدودیت هایی مواجهند، بناچار از ظرفیت های مردمی در این زمینه استفاده می شود.
🔹وی با تأکید بر اینکه راهکار استفاده از ظرفیت های مردمی، ضابطه مند کردن آنهاست، اظهار داشت: ظرفیت های مردمی باید در قالب شاکله و چهارچوب ساماندهی و سازماندهی شوند.
🔹معاون استاندار، استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای حل مشکلات و آسیب های اجتماعی را بسیار مهم خواند و گفت: اگر اقدامات سازمان های مردم نهاد، ضابطه‌مند نباشند، قطعاً هرج و مرجی که رقم می خورد، پدید آمدن آسیب های اجتماعی جدیدی را به دنبال خواهد داشت.
🔹طالبی، توجه به تخصص نیروها و ارتباط رشته های تحصیلی و تجربیات متقاضیان صدور مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد را مهم خواند.
🔹شایان ذکر است: در این جلسه چهار درخواست ایجاد سازمان مردم نهاد و دو درخواست ایجاد نمایندگی مورد بررسی قرار گرفت که با کلیت موضوعات و اهداف این سازمان ها موافقت بر اصلاح پاره ای از بندهای قید شده در درخواست ها نیز تأکید گشت.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور