?معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی گفت:سازمان های مردم نهاد، تشکل هایی ضابطه مند برای کمک به دستگاه‌های اجرایی می باشند.
سید محمدرضا طالبی با بیان این مطلب در شورای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد استان، خاطرنشان کرد: از آن جایی که دستگاه های اجرایی در زمینه حل برخی مشکلات و آسیب های اجتماعی موجود در جامعه با محدودیت هایی مواجهند، بناچار از ظرفیت های مردمی در این زمینه استفاده می شود.
?وی با تأکید بر اینکه راهکار استفاده از ظرفیت های مردمی، ضابطه مند کردن آنهاست، اظهار داشت: ظرفیت های مردمی باید در قالب شاکله و چهارچوب ساماندهی و سازماندهی شوند.
?معاون استاندار، استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای حل مشکلات و آسیب های اجتماعی را بسیار مهم خواند و گفت: اگر اقدامات سازمان های مردم نهاد، ضابطه‌مند نباشند، قطعاً هرج و مرجی که رقم می خورد، پدید آمدن آسیب های اجتماعی جدیدی را به دنبال خواهد داشت.
?طالبی، توجه به تخصص نیروها و ارتباط رشته های تحصیلی و تجربیات متقاضیان صدور مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد را مهم خواند.
?شایان ذکر است: در این جلسه چهار درخواست ایجاد سازمان مردم نهاد و دو درخواست ایجاد نمایندگی مورد بررسی قرار گرفت که با کلیت موضوعات و اهداف این سازمان ها موافقت بر اصلاح پاره ای از بندهای قید شده در درخواست ها نیز تأکید گشت.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور