?نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: جهاد دانشگاهی کشور در ۱۱ استان مرکز ناباروری و پیشگیری از سرطان را فعال کرده و زمینه استقرار چنین مرکزی در خراسان جنوبی نیز فراهم است.
؛ سلمان اسحاقی با بیان این مطلب در جلسه دیدار رئیس جهاد دانشگاهی کشور با استاندار، افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز به‌طور مستمر بر راه‌اندازی این مرکز نظارت دارد و نیاز به چنین مرکزی چند بار در این کمیسیون مطرح شده است.
?وی عنوان کرد: موافقت با استقرار مرکز ناباروری و پیشگیری و درمان سرطان در استان خراسان جنوبی می‌تواند خبر بسیار خوشحال کننده‌ای برای مردم و دستاورد مهمی در سفر رئیس جهاد دانشگاهی کشور به استان باشد.
?نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سبقه علمی و دانشگاهی استاندار خراسان جنوبی موجب شده که پروژه‌ها در این دوره محکوم به شکست نشود و با رویکرد فعلی دولت، به نظرات کارشناسی و مشاوره دانشجویان و دانشگاهیان اهمیت زیادی داده می‌شود.
?وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی در خراسان جنوبی مغفول مانده، گفت: انتخاب مدیر جهاد دانشگاهی استان از جامعه دانشگاهیان نشان از توجه به موضوع علم دارد و از آنجایی که رئیس جدید جهاد دانشگاهی به عنوان یک شخصیت پژوهش‌ محور شناخته شده می‌توان به آینده این نهاد امیدوار بود.
?اسحاقی افزود: حمایت دانشگاه هم در این برهه از زمان مشهود و ملموس‌تر از گذشته بوده لذا در آینده نزدیک اتفاقات خوبی را می‌توان متصور شد.
?به گفته وی؛ حمایت دانشگاه بیرجند به عنوان دانشگاه مادر استان در رشد جهاد دانشگاهی نقش مؤثری دارد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور