🔹نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: جهاد دانشگاهی کشور در ۱۱ استان مرکز ناباروری و پیشگیری از سرطان را فعال کرده و زمینه استقرار چنین مرکزی در خراسان جنوبی نیز فراهم است.
؛ سلمان اسحاقی با بیان این مطلب در جلسه دیدار رئیس جهاد دانشگاهی کشور با استاندار، افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز به‌طور مستمر بر راه‌اندازی این مرکز نظارت دارد و نیاز به چنین مرکزی چند بار در این کمیسیون مطرح شده است.
🔹وی عنوان کرد: موافقت با استقرار مرکز ناباروری و پیشگیری و درمان سرطان در استان خراسان جنوبی می‌تواند خبر بسیار خوشحال کننده‌ای برای مردم و دستاورد مهمی در سفر رئیس جهاد دانشگاهی کشور به استان باشد.
🔹نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سبقه علمی و دانشگاهی استاندار خراسان جنوبی موجب شده که پروژه‌ها در این دوره محکوم به شکست نشود و با رویکرد فعلی دولت، به نظرات کارشناسی و مشاوره دانشجویان و دانشگاهیان اهمیت زیادی داده می‌شود.
🔹وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی در خراسان جنوبی مغفول مانده، گفت: انتخاب مدیر جهاد دانشگاهی استان از جامعه دانشگاهیان نشان از توجه به موضوع علم دارد و از آنجایی که رئیس جدید جهاد دانشگاهی به عنوان یک شخصیت پژوهش‌ محور شناخته شده می‌توان به آینده این نهاد امیدوار بود.
🔹اسحاقی افزود: حمایت دانشگاه هم در این برهه از زمان مشهود و ملموس‌تر از گذشته بوده لذا در آینده نزدیک اتفاقات خوبی را می‌توان متصور شد.
🔹به گفته وی؛ حمایت دانشگاه بیرجند به عنوان دانشگاه مادر استان در رشد جهاد دانشگاهی نقش مؤثری دارد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور