🔹مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی گفت: روابط عمومی، مشاوری امین برای هر سازمان و نهادی است.
مالکی با بیان این مطلب در دیدار با مدیرکل، مدیر و کارشناس روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خاطرنشان کرد: روابط عمومی هر دستگاه می تواند با بررسی مطالبات مردم، برای پاسخگویی به این درخواست های توسط بخش های مختلف برنامه ریزی کند.
🔹وی ادامه داد: عملکرد روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، بیانگر تلاش های مستمر این مجموعه در پاسخ به مطالبات مردم است.
🔹مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری به حوزه فعالیتی و وظایف راهداری و حمل و نقل جاده ای اشاره کرد و تصریح نمود: این مجموعه، جزو معدود دستگاه هایی است که با آحاد افراد جامعه در ارتباط است و هر کس به نوعی از خدمات آن بهره مند می شود.
🔹مالکی اظهار داشت: خدمات دهی این حوزه با توجه به تنوع کار و جامعه هدف، همیشگی است و حتی در ایام تعطیل هم بدون وقفه ادامه دارد.
🔹وی متذکر شد: با عنایت به این موضوع، روابط عمومی این مجموعه هم وظیفه سنگینی به عهده دارد.
🔹شایان ذکر است؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نیز در این دیدار به جایگاه روابط عمومی در دستگاه اشاره کرد و گفت: مهمترین وظیفه این حوزه برقراری ارتباط با درون و بیرون سازمان است.
🔹جلال زاده از موفقیت های روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در ارتباط گیری با جامعه هدف گفت و خاطرنشان کرد: روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی، جزو روابط عمومی های برتر در بین ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور است.