🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: رفع مشکلات واحدهای طرح اقدام ملی، باید در اولویت برنامه های دستگاه ها قرار گیرد.
فرهادی با بیان این مطلب در جلسه بررسی عملکرد و روند پیشرفت طرح اقدام ملی مسکن استان خاطرنشان کرد:با عنایت به ملی بودن طرح، کلیه دستگاه ها باید برای تسریع در روند اجرای پروژه های مرتبط اهتمام ویژه ای داشته باشند.
🔹وی تأکید کرد: دستگاه ها باید در تأمین زیر ساخت های لازم برای پروژه های مربوط به طرح اقدام ملی مسکن نهایت همکاری را داشته باشند.
🔹معاون استاندار با اشاره به هزینه بر بودن اجرای زیرساخت های آب، برق، گاز و تلفن در این پروژه ها، متذکر شد: دستگاه‌ های متولی باید پیگیری لازم را در زمینه تأمین اعتبار مورد نیاز از ناحیه وزارتخانه های مربوطه صورت دهند.
🔹فرهادی با تأکید بر تأمین اعتبار لازم از محل منابع ملی اظهار داشت: تأمین زیرساخت‌ها از محل منابع ملی، سهم مردم در جبران هزینه ها را کاهش می دهد.
🔹وی تأکید کرد: دستگاه ها باید تمهیدات لازم مبنی بر مشارکت حداقلی مردم در تأمین زیرساخت‌ها را بیندیشند.
🔹معاون استاندار از فرمانداران خواست؛ موضوع صدور پروانه ساختمانی پروژه ها را با اولویت پیگیری نمایند.
🔹فرهادی گفت: سازمان نظام مهندسی نیز باید در خصوص تسهیل شرایط در روند صدور پروانه ساختمانی، همکاری لازم را داشته باشد.
🔹وی در ادامه بحث درخصوص وضعیت پیشرفت پروژه در شهرستان طبس تصریح نمود: ظرف ۱۵ روز آینده، بنیاد مسکن نسبت به ارائه نقشه ها و شهرداری نیز نسبت به صدور پروانه اقدام نمایند.
🔹شایان ذکر است؛ این جلسه با سه دستور کار وضعیت پیشرفت پروژه طرح اقدام ملی مسکن استان، وضعیت پیشرفت پروژه طرح اقدام ملی مسکن طبس و ارائه گزارش مدیران دستگاه های خدمات رسان درخصوص تأمین زیرساخت های سایت های طرح اقدام ملی مسکن در سطح استان و با حضور کلیه اعضا برگزار شد.