🔸خروش ماندگار مردم قاین در روز قدس

#روز_قدس
#طوفان_الاحرار
#فلسطین