#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: بخشی و جزیره ای عمل کردن در موضوع آسیب های اجتماعی، خودش یک نوع آسیب جدی است.
؛ سید محمدرضا طالبی با تأکید بر این مطلب در کارگروه تخصصی ارتقاء اجتماعی،فرهنگی و سلامت استان، خاطرنشان کرد: جزیره ای عمل کردن در موضوع آسیب های اجتماعی، آسیبی جدی است که کارها را ضایع می کند، لذا باید مراقب کنیم که به آن مبتلا نشویم.
🔹وی با ضروری خواندن هم افزایی و تعامل بین دستگاه‌های مرتبط با حوزه آسیب های اجتماعی و به ویژه دستگاه‌ های فرهنگی، تصریح کرد: بیشتر نیاز داریم در این جوامع و محلات در کنار کار زیر ساختی، اقدامات فرهنگی انجام دهیم تا علاوه بر اقناع سازی افکار عمومی، رشد فرهنگی را نیز در این مکان ها شاهد باشیم.
🔹به گفته وی؛ با رشد فرهنگی در این جوامع، آسیب های اجتماعی به حداقل خواهد رسید.
🔹معاون استاندار متذکر شد: دستگاه‌ های متولی امورات فرهنگی می بایست با یک برنامه ریزی منسجم، با توجه به اعتباراتی که به آنها تخصیص داده می شود و نیز اعتبارات سنواتی که طبق مصوبه هیئت وزیران دریافت می کنند، به این محله ها توجه ویژه ای داشته باشند.
🔹طالبی ادامه داد: انتظار بر این است که دستگاه ها، طرح های منسجم خود را به اشتراک بگذارند و اقدامات مفیدی را در این مناطق انجام دهند.
🔹وی با بیان اینکه بخشی از آسیب های اجتماعی جامعه نتیجه کم برخورداری در موضوعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است، گفت: مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درخصوص محلات کم برخوردار و موضوع حاشیه نشینی و مهاجرت از روستاها به شهر، دغدغه های فراوانی دارند که باید به آنها توجه شود.
🔹به گفته وی؛ برای جلوگیری از افزایش آسیب های اجتماعی در محلات کم برخوردار و توجه بیشتر به رفع مشکلات این مناطق باید دستگاه ها هم افزایی داشته باشند.
🔹معاون استاندار با اشاره به عدم برگزاری چندین ساله کارگروه اجتماعی بازآفرینی شهری استان، گفت: با توجه به این که کار گروه اجتماعی چندین سال است برگزار نشده، به همین دلیل بخشی از گزارش دهی های ادارات، مربوط به اقدامات چندین سال قبل است.
🔹طالبی با بیان این که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان باید میزان اعتبارات تخصیص یافته به هر کدام از دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه بازآفرینی شهری را به تکفیک به دبیرخانه حوزه اجتماعی بدهد تا برنامه ریزی درستی روی موضوع صورت گیرد، گفت: می توان نظارت ها را هم براساس آن اعتباراتی که تخصیص پیدا کرده، بر عملکرد دستگاه ها انجام دهیم.
🔹وی با ذکر این نکته که هر یک از کارگروه های بازآفرینی شهری اقداماتی که انجام داده اند را به دبیرخانه ارسال کنند، گفت: تمامی اعضای کارگروه اجتماعی بازآفرینی شهری پیشنهاداتی را که برای کنترل، پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در محله های هدف دارند، به دبیرخانه ارسال نمایند.
🔹معاون استاندار ادامه داد: دستگاه‌ های عضو کارگروه اجتماعی بازآفرینی شهری نظرات و پیشنهادات خود را درخصوص برنامه های محلات هدف طرح ۲۰۲۰ که اخیراً ابلاغ شده، جهت برنامه ریزی لازم به دبیرخانه سازمان مدیریت ارسال کنند که این طرح ها در دبیرخانه بررسی شده و اعتبارات لازم برای آن در نظر گرفته شود.

طالبی تأکید کرد: دستگاه‌های متولی بازآفرینی شهری در برنامه های حمایتی و خدماتی خود، ضمن حمایت و استفاده از طرح های سازمان های مردم نهاد، از ظرفیت این تشکل ها در پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.
🔹به گفته وی؛ برای کاهش آسیب های اجتماعی، باید از توان و ظرفیت مردم در قالب تشکل های مردم نهاد، در احصاء و حل آسیب های اجتماعی استفاده شود.
🔹وی درخصوص سالن ورزشی محله موسی ابن جعفر نیز گفت: پیمانکار این سالن و سالن های ورزشی مناطق کم برخوردار ، باید نهایت همکاری را با جوانان و نوجوانان محله داشته باشد و سالن را با کمترین هزینه برای استفاده در اختیار بچه های محله قرار دهد.