🔹معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: توانمندسازی اقشار محروم و نیازمند از اولویت های دولت سیزدهم است.
؛ جواد اشرفی با بیان این مطلب در حاشیه جلسه ویدیو کنفرانس جشن ملی توانمند سازی یکصد هزار مدد جوی کمیته امام خمینی (ره) کشور که با حضور رییس جمهور همراه بود، اظهار داشت: یکی از اولویت های دولت سیزدهم توانمند سازی اقشار محروم و نیازمند می باشد و در این راستا برنامه های حمایتی ویژه ای در دستور کار است.
🔹وی با بیان اینکه حوزه اقتصادی استانداری و دستگاه های مرتبط در خراسان جنوبی در تحقق سیاست‌ های دولت در این زمینه، برنامه ریزی ویژه دارند.
🔹معاون استاندار متذکر شد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در استان، با هدایت بخشی از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بوجه و تسهیلات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) می توانیم در زمینه اشتفال پایدار و توانمندسازی این عزیزان اقدام کنیم.
🔹اشرفی ادامه داد: دستگاه های حمایتی استان علی الخصوص کمیته امداد استان اقدامات شاخصی در حوزه جذب تسهیلات و اشتغال و خودکفایی افراد تحت پوشش انجام داده اند که جای تقدیر دارد ولی انتظار است با توجه به محرومیت استان این روند باتلاش بیشتری پیگیری گردد.
🔹وی افزود: در این جلسه و همزمان با سراسر کشور، توانمند سازی ۲ هزار و ۱۳۶ مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان محقق شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور