🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی از تلاش مجدانه برای تحقق طرح” هر کارمند، حامی فرزند معنوی” خبر داد.
خوش خبر با اعلام این خبر در جلسه ویدئو کنفرانس طرح” هر کارمند، حامی فرزند معنوی” به پیشتازی مردم فهمیم و خیرخواه استان در کمک های انسان دوستانه اشاره کرد.
🔹وی اجرای طرح هر کارمند حامی فرزند معنوی را یکی از موضوعات بسیار مهم عنوان کرد و افزود: همه باید به دور از حاشیه سازی ، در جهت تحقق اهداف طرح با جدیت تلاش کنیم.
🔹معاون استاندار بر ایجاد ستاد در همه ادارات به ریاست بالا ترین مقام دستگاه تأکید کرد و گفت: مشارکت در این طرح، فرصتی است که می تواند اثرات معنوی ماندگاری در زندگی افراد حامی داشته و پشتوانه خوبی برای ایتام و محسنین باشد.
🔹خوش خبر بر نقش تأثیر گذار سازمان های مردم نهاد در جهت اجرای هرچه بهتر این طرح اشاره نمود و افزود: رابطین ستادی جهت اجرای طرح هر کارمند، حامی فرزند معنوی در ادارات فعالیت نموده و اقدامات دستگاه ها را به دبیرخانه طرح گزارش نمایند.
🔹وی بر استفاده از همه پتانسیل رسانه ای در جهت تبیین، تشویق و اقناع سازی افکار عمومی بالاخص در کارکنان و خدمات گیران دستگاه‌ های اجرایی نیز تأکید کرد.
🔹معاون استاندار از فرمانداران و دبیرخانه ستاد خواست؛ از همه ظرفیت های موجود استان استفاده کرده و با تشکیل جلسات هفتگی، ضمن رصد ادارات کل و ادارات شهرستانی، روش های مؤثری که توسط استان های دیگر جهت اجرای این طرح انجام شده را مورد ارزیابی قرار دهند.
🔹شایان ذکر است؛ در این جلسه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان نیز گزارش کاملی از وضعیت تحقق طرح تا کنون ارائه نمو