🔹استاندار خراسان جنوبی، مهمترین راه دستیابی به جامعه ای سالم و بانشاط، با امنیت پایدار را تقویت پایه اقتصادی مردم عنوان کرد.
ملانوری با بیان این مطلب در نشست هم اندیشی معاون و مدیران حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خاطرنشان کرد: تأمین معاش شهروندان در جامعه اسلامی، موضوعی حیاتی است و حل مشکلات معیشتی شهروندان و تقویت اوضاع اقتصادی مردم همواره از مهمترین دغدغه های دولت بوده است، زیرا با بهبود آن،آسیب های اجتماعی کاهش می یابد.
🔹وی به نامگذاری مداوم سال ها با موضوع اقتصادی از طرف مقام معظم رهبری(مدظله العالی) اشاره کرد و گفت: ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه های دولت تدبیر و امید می تواند رونق تولید، رونق فضای کسب و کار، تنظیم بازار، تنظیم مراودات داخلی و خارجی، اتکاء به تولیدات داخلی و عدم وابستگی به محصولات خارجی و درآمد پیدار را به ارمغان آورد.
🔹استاندار با مهم برشمردن مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تصریح نمود: این معاونت و به ویژه دفتر جذب باید به خوبی به مردم معرفی شوند.
🔹ملانوری با اشاره به ریاست استاندار بر همه کارگروه های استان گفت: باید تدبیری اتخاذ گردد تا ریاست بخشی از این کارگروه‌ها به معاونین استاندار واگذار شود.
🔹استاندار با تأکید بر ارتباط صلاحیت و تخصص سرمایه گذار با کاهش دغدغه های استان گفت: اگر آدم اهلیت دار، متخصص و توانمند که توجیه طرح اقتصادیش برای دبیرخانه ستاد خاوران محرز گردیده، اقدم به راه اندازی واحد تولیدی نماید، فعالیت بسیاری از کارگروه های مرتبط با این واحد تولیدی کاهش یافته یا تعطیل می شود.
🔹وی اظهار داشت: در موضوع اشتغالزایی و کارآفرینی باید به دنبال ایجاد حرف و شغل هایی باشیم که بازار فروش و وضعیت سود دهی آن به طور نسبی تأمین شده و امنیت روانی کار آفرین مهیا گشته باشد.

🔹استاندار با اشاره به اهمیت بازگشایی بازارچه مرزی یزدان گفت: از معاونت هماهنگی امور اقتصادی می خواهم با نهایت جدیت و برنامه زمان بندی مشخص، زمینه بازگشایی این بازارچه مهم را فراهم نمایند.
🔹ملانوری، منابع و امکانات مردم را امانت هایی در دست مدیران دانست و گفت: باید با کارهای ماندگار و بزرگ، استان را به سمت توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار پیش ببریم.
🔹وی با تأکید بر پویایی و پرتحرک بودن دبیرخانه ستاد توسعه خاوران گفت: دبیرخانه نباید ایستا و ساکن باشد و باید با تمام قدرت فعال گردیده، با تشکیل مداوم کمیته ها همه طرح ها و ایده های سرمایه گذاری را به سرانجام برساند.
🔹به گفته وی؛ یکی از هدف های تشکیل ستاد خاوران، کاهش بروکراسی اداری موجود است.