🔹معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: تعاونی ها از نمادهای حضور مردم در اقتصاد می باشند.
جواد اشرفی با بیان این موضوع در جلسه نشست اعضای اتاق تعاون استان، خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای عملیاتی شدن شعار سال” جهش تولید با مشارکت مردم” استفاده از ظرفیت تعاونی ها بدلیل مردم بنیان بودن آنهاست.
🔹وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه جمهور در اقتصاد ورود پیدا کنند، تصریح کرد: یکی از نمادهای تحقق جمهور در مشارکت اقتصادی، همین تعاونی هاست.
🔹به گفته وی؛ به هر میزان تعاونی ها بسط و گسترش پیدا کنند می توان گفت مردم در حوزه اقتصاد نقش آفرینی کرده اند.
🔹معاون استاندار متذکر شد: حوزه تعاون در اقتصاد به دلیل حضور و مشارکت مردم از خیلی از فضاهای سوءاستفاده ای همانند رانت، انحصار گرایی و رقابت های ناسالم اقتصادی به دور است.
🔹اشرفی با تأکید بر ضرورت واگذاری پروژه ها و خدمات به بخش تعاون، گفت: دلیل این موضوع، دربرگیری آن است، مثلاً وقتی می گوییم تعاونی مرزنشینان این تعاونی به پهنای مرز خراسان جنوبی است.
🔹وی ادامه داد: یکی از منابع رشد اقتصادی، بهره گیری از ظرفیت تعاونی ها برای رشد اقتصادی و رونق با برنامه ریزی صحیح و مطالعات دقیق در تمامی بخش های اقتصادی استان و شناسایی ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد است که طی دو سال گذشته تلاش نمودیم بتوانیم از این پتانسیل به خوبی استفاده کنیم.
🔹به گفته وی؛ در دو سال گذشته تمام سعی و تلاش و برنامه ریزی ها در راستای توانمندسازی تعاونی ها بوده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور