🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: بیرجند در اولویت الحاق اراضی روستایی برای طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد.
علیرضا عباس زاده در جلسه شورای عالی مسکن گفت: با توجه به وجود محدودیت واگذاری زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن در مرکز استان، بیرجند در الحاق روستاها به نهضت ملی مسکن در اولویت قرار دارد تا از این طریق مشکل کمبود زمین حل شود.
🔹وی با اشاره به اینکه احتمالاً رئیس جمهور تا پایان سال یکبار دیگر به خراسان جنوبی سفر خواهد کرد، افزود: بررسی های لازم باید انجام شود تا درصورت امکان یکی از سایت های نهضت ملی مسکن استان که قابلیت افتتاح را دارد در دهه فجر با حضور رئیس جمهور به بهره برداری برسد.
🔹معاون استاندار با بیان اینکه طرح الحاق روستاها به نهضت ملی باید هر چه زودتر آماده شود تا اطلاع رسانی گردد، خاطر نشان کرد: حداقل ۸۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای تحویل به متقاضیان در دهه فجر باید آماده واگذاری شود.
🔹عباس زاده با ذکر این نکته که در جلسه آینده شورای عالی مسکن، استاندار گزارشی از اجرای نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی ارائه خواهد کرد، خواستار آن شد که دستگاه های مربوط نظرات خود را در این خصوص بیان کنند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور