🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: ابر پروژه انتقال آب دریای عمان به استان خراسان جنوبی با ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در دستور کار است.
جواد قناعتدر جریان بازدید از پروژه انتقال آب دریای عمان به استان خراسان جنوبی که با حضور مدیرعامل ایمواسکو انجام شد، خاطرنشان کرد: طول انشعابات آب دریای عمان به خراسان جنوبی ۲۷۰ کیلومتر است که ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی تصریح کرد: در مجموع اجرای خطوط اصلی و انشعابات آبرسانی ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
🔹استاندار با بیان اینکه بعد از استقرار دولت سیزدهم شاهد این هستیم که کشور به کارگاه سازندگی تبدیل شده، افزود: در اقصی نقاط کشور و به ویژه در استان خراسان جنوبی شاهد انجام کارهای زیربنایی و توسعه ای هستیم.
🔹قناعت با تأکید بر اینکه نگاه دولت و رئیس جمهور به نقاط مختلف کشور نگاه واحدی است، متذکر شد: نگاه ویژه و خاص آیت الله رئیسی را به استان های کمتر توسعه یافته شاهدیم.
🔹به گفته وی؛ نگاه و توجه دولت به استان هایی که در حوزه زیرساخت ضعیفند بیشتر و خاص تر است.
🔹وی با بیان اینکه خراسان جنوبی پتانسیل های زیادی دارد لذا تمرکز دولت و وزارتخانه های مختلف به حوزه زیرساخت این استان است، گفت: نگاه دولت به استان در حوزه باند دوم، بیمارستان ها و طرح نهضت ملی مسکن ویژه است.
🔹استاندار تصریح کرد: ابر پروژه استان، کریدور شمال به جنوب راه آهن است که مقام معظم رهبری هم بر آن تأکید دارند و قطعاً سبب تحول استان های شرق کشور می شود.
🔹قناعت افزود: از ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار راه آهن، چهار و نیم هزار میلیارد تومان وارد کشور شده و منابع ۱۵ پیمانکار تأمین خواهد شد.
🔹به گفته وی؛ هم اکنون برخی قطعه ها فعال است و امیدواریم با تأمین منابع مالی مورد نیاز، این ابر پروژه شتاب بگیرد.
🔹استاندار با ذکر این نکته که شرکت ایمواسکو مجری ابر پروژه انتقال آب دریای عمان به استان های شرقی کشور است، گفت: خط چهار این پروژه برای سیستان و بلوچستان بود که با پیگیری های متعدد مدیران استانی در سال گذشته، خراسان جنوبی هم به پروژه اضافه شد.
🔹قناعت افزود:طول این پروژه از چابهار تا مشهد یک هزار و ۳۴۲ کیلومتر است و ۳۸۰ کیلومتر آن مربوط به خراسان جنوبی است.
🔹وی ادامه داد: ۲۷۰ کیلومتر طول انشعاب آب به استان است که ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و در مجموع برای خطوط اصلی و انشعابات آبرسانی ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.
🔹استاندار در ادامه ضمن تشکر از نگاه رئیس جمهور، وزیر صمت و مدیران پروژه انتقال آب از دریای عمان به استان گفت: هم اکنون در مرحله سوم و در حال مسیر سازی هستیم و اواخر نیمه اول سال آینده وارد مرحله چهارم خواهیم شد.
🔹قناعت با بیان اینکه در مجموع ۱۸۰ میلیون مترمکعب تخصیص آب در افق برنامه پیش بینی شده، خاطرنشان کرد: هم اکنون پروژه در مرحله مسیرسازی ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و انتظار این است که کار با شتاب پبش برود که تا پایان دولت سیزدهم شاهد انتقال آب به استان خراسان جنوبی باشیم.
🔹وی با اشاره به نیاز معادن استان به آب و برق گفت: از اول انقلاب تاکنون در کل خراسان جنوبی دو پست ۴۰۰ کیلو ولت احداث شده اما در طول این دو سال کلنگ پست ۴۰۰ کیلو ولت در نهبندان را زده ایم و در شهرستان فردوس هم این پست کلنگ زنی خواهد شد.
به گفته وی؛۷۰ درصد انتقال آب از دریای عمان برای تأمین آب صنایع است و برای آب شرب هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.